Tuesday, December 27, 2016

તમે નક્કી કરો

સુરજ નું તેજ , કોડીયા નો પ્રકાશ
સુરજ ની ગતિ , કોડીયા  ની સ્થિરતા
સુરજ ની નિયમિતતા ,કોડીયા  ની આવશ્યકતા
સુરજ ની વ્યાપકતા,કોડીયા  ની નિકટતા
સુરજ નો તાપ,કોડીયા ની ઉષ્મા
સુરજ સ્વયં પ્રકાશિત ,કોડીયું બીજા ને  પ્રજવલિત કરતું
સુરજ  જાતે તપી જીવ સૃષ્ટિ ને જીવાડે, કોડીયું ભીતર રહી હૂંફ આપે
વિશ્વ માં ફક્ત એક સુરજ,જયારે કોડીયા  ની હારમાળા
છતાં બંને નું ધ્યેય એક જ , "બીજા માટે તપવું "
તો હવે તમે નક્કી કરો, સુરજ બનવું છે કે કોડીયું 
--- સૌમિષા

No comments:

Post a Comment